«amazon» qadınlar klubunun üzvü olmaq üçün Sizə 1000 AZN dəyərində alış-veriş etmək lazımdır.

Klubun hər bir üzvünə kart və yuxarıda qeyd olunan imkanlar təqdim edilir və dərhal 5% endirim imkanı verilir.

Mütəmadi olaraq alış-veriş etdikdə bonuslar toplanır və bu bonuslar endirimin həcmini artırmağa imkan verir.

To become a member of the «amazon» Women Club, you need to make one-time shopping worth of 1,000 AZN.

Each member of the club is provided with the card and the above mentioned opportunities and immediately given a 5% discount.

Making purchases regularly, the bonuses are collected and these bonuses allow to increase the discount.

"amazon" hədiyyə kartları sevimlilərinizi şad etmək üçün çox sadə və möhtəşəm bir vəsaitdir!
100, 300 və 500 manat  nominallıq hədiyyə kartlarını "amazon" butiklərində əldə edə bilərsiniz.

"amazon" gift cards are a very simple and magnificent way to gladden your loved ones!

Gift cards with nominal value of 100, 300 and 500 AZN can be purchased at "amazon" boutiques.